Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Bine ați venit pe site-ul Grandemar!

Grandemar S.C. GRANDEMAR S.A. este o societate comercială al cărei principal obiect de activitate este extracţia, producerea şi comercializarea agregatelor de carieră: andezit, agregat grosier, piatra sparta, piatra cubica, piatra bruta si pavaj natural

Societatea are sediul administrativ în Cluj-Napoca, iar activitatea de producţie se desfasoară în trei mari cariere din judeţul Cluj: Poieni, Bologa şi Morlaca, două cariere de mai mică întindere şi capacitate Valea Lungii şi Bologa-Henţ, o carieră în judeţul Sălaj: Moigrad şi o carieră în judeţul Bihor: Pietroasa

Vizitaţi galerie foto: carierele Poieni, Bologa, Pietroasa, Morlaca şi Moigrad

Spacer

Despre noi

GRANDEMAR ocupă un loc privilegiat în cadrul producătorilor de materiale de construcţii din România. Carierele sale sunt amplasate în centrul Transilvaniei, în zona în care s-au pus bazele activităţii de extracţie şi prelucrare industrială a pietrei pentru construcţii: în anul 1873, prin deschiderea carierei Poieni sub patronaj privat.

Poieni a fost prima carieră dotată cu elemente de tehnică şi tehnologie industrială din domeniul extracţiei şi prelucrării pietrei ca: perforarea pneumatică şi sfărâmarea mecanică a rocii prin concasare. Din acel an şi până în prezent, activităţile de exploatare a carierelor din zonă s-au dezvoltat continuu, deschizându-se noi cariere: Bologa, Morlaca, Valea Drăganului, etc. Rocile din zonă prezintă caracteristici deosebite, caracteristici care conferă o calitate foarte bună produselor de carieră, acestea corespunzând permanent standardelor de calitate cerute de căile ferate sau constructorii de drumuri. În decursul anilor, carierele au trecut, pe rând, prin diverse forme organizatorice sau administrative, dar Clujul a rămas întotdeauna centrul administrativ care a influenţat activitatea economică, financiară şi tehnologică a acestei subramuri de activitate.

detalii >>

Spacer

Produse

Servicii

Produsele îndeplinesc cerintele standardelor armonizate SR EN 12620+A1:2008, SR EN 13043:2003, SR EN 13424+A1:2008, SR EN 13383-1:2003, societatea avand implementat si certificat Sistemul de management al calitatii, mediului şi SSM conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008.

Pentru produsul "piatra sparta CFR 31.5-50 mm", fabricat în conformitate cu SR EN 13450:2003 şi Caietul de sarcini nr. 184/2005, SC Grandemar SA detine Certificat de omologare tehnică feroviară, precum şi Autorizaţie de furnizor feroviar.

Piatra de andezit, granit, dacit, diorit, are nenumărate caracteristici fizice, duritate, rezistenţă la presiune, rezistenţă la îngheţ, rezistenţă la uzură, poate fi tăiată, poate fi lustruită, putand fi folosită atât ca piatră pentru construcţii cât şi pentru decoraţiuni.

Oferta noastra cuprinde:

Agregat fin-nisip 0-4 mm
Agregat grosier 4-8 mm
Agregat grosier 8-16 mm
Agregat grosier 16-31,5 mm
Agregat grosier 40-63 mm
Agregat grosier 63-80 mm
Agregat pentru balast de cale ferata –piatra sparta CF 31,5-50 mm
Agregate pentru anrocamente
Amestec agregat amestec optim 0-63 mm
Amestec agregat sort primar 0-25 mm
Amestec agregat sort primar 0-31 mm
Amestec agregat sort primar 0-40 mm
Amestec agregat sort primar 0-63 mm

detalii >>

Home Contact Sitemap English Language Magyar