Noutăţi

SC GRANDEMAR SA deruleaza, începând cu data de 05.05.2014, proiectul "CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC GRANDEMAR SA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE", cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarSC GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociatiei Profesionale a Producatorilor de Agregate minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Termeni şi condiţii

Restricţii asupra folosirii materialelor

Acest site este deţinut şi operat de către S.C. GRANDEMAR S.A. (făcând referiri prin S.C. GRANDEMAR S.A. "noi", "al nostru"). Nici un fel de material de pe acest site nu poate fi copiat, reprodus, republicat, uploadat, postat, transmis sau distribuit sub orice formă, cu excepţia cazului în care copiaţi o singura copie a materialului pe un singur calculator pentru scopuri necomerciale, cu condiţia să păstraţi intacte drepturile de autor şi alte drepturi brevetate. Modificarea sau folosirea materialelor pentru orice alt scop presupune violarea drepturilor de autor şi a altor drepturi brevetate. Folosirea oricărui tip de material pe alt web site sau reţea de calculatoare este strict interzisă. Cu excepţia cazului în care nu este expres specificat, toate drepturile de autor, mărcile inregistrate şi mărcile de serviciu ale companiilor care sunt afişate pe site, aparţin S.C. GRANDEMAR S.A..

În eventualitatea în care copiaţi orice tip de aplicaţie software de pe site, aplicaţia software , inclusiv toate fisierele, imaginile conţinute sau generate de către aplicaţia software, datele care sunt incluse în aplicaţia software ("Aplicaţia Software") acestea vă sunt licenţiate în mod neexclusiv de către S.C. GRANDEMAR S.A. Compania noastra deţine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software intr-o alta formă perceptibilă.

Limitarea răspunderii

În nici o circumstanţă, incluzând, dar neefind limitată la neglijenţa, S.C. GRANDEMAR S.A. nu va fi considerată responsabilă pentru nici un tip de pierdere sau accidente cauzate de folosirea neadecvata a materialelor folosite pe acest site, nici în eventualitatea în care S.C. GRANDEMAR S.A. a fost notificată de posibilitatea incidenţei acestui fapt. În nicio circumstanţă S.C. GRANDEMAR S.A. nu va deţine responsabilitatea pentru pierderile cauzate, daunele provocate sau acţionarile în judecată datorate folosirii inadecvate a materialului conţinut în site, fie sub contract sau datorate neglijenţei.

Home Contact Sitemap English Language Magyar