Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Despre Noi

 

GRANDEMAR ocupă un loc privilegiat în cadrul producătorilor de materiale de construcţii din România. Carierele sale sunt amplasate în centrul Transilvaniei, în zona în care s-au pus bazele activităţii de extracţie și prelucrare industrială a pietrei pentru construcţii: în anul 1873, prin deschiderea carierei Poieni sub patronaj privat. Poieni a fost prima carieră dotată cu elemente de tehnică şi tehnologie industrială din domeniul extracţiei şi prelucrării pietrei ca: perforarea pneumatică și sfărâmarea mecanică a rocii prin concasare. Din acel an şi până în prezent, activităţile de exploatare ale carierelor din zonă s-au dezvoltat continuu, deschizându-se noi cariere: Bologa, Morlaca, Valea Drăganului, etc. Rocile din zonă prezintă caracteristici deosebite, caracteristici care conferă o calitate foarte bună produselor de carieră, acestea corespunzând permanent standardelor de calitate cerute de căile ferate sau constructorii de drumuri. În decursul anilor, carierele au trecut, pe rând, prin diverse forme organizatorice sau administrative, dar Clujul a rămas întotdeauna centrul administrativ care a influenţat activitatea economică, financiară şi tehnologică a acestei subramuri de activitate.

Harta Cariere Morlaca Morlaca Morlaca Morlaca

În baza HG 93/1991, întreprinderea de cariere se transformă în societate pe acţiuni, numindu-se GRANDEMAR S.A., iar începând cu anul 1997 are ca acţionar majoritar societatea olandeză BLOEM INTERNATIONAL B.V.. Alt acţionar important este societatea de construcţii STRABAG Hungaria Epito Kft.

Deşi procesul de retehnologizare a firmei a început în anul 1997, anii 2001, 2006 şi 2010 au marcat vârfuri investiţionale ale societăţii noastre: dotarea carierelor Poieni (2001), Bologa (2006) şi Moigrad (2010) cu instalaţii complete de concasare-granulare-sortare, de mare capacitate şi performanţă, furnizate de lideri mondiali în domeniul utilajelor pentru industria extractivă Sandvik Rock Processing şi Metzo Minerals.

S.C. GRANDEMAR S.A. are implementat şi certificat sistemul de management al calităţii, de mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 pentru Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei (piatră pentru construcţii, nisip de concasare şi cribluri) – B 0811.

Piaţa de desfacere a produselor de carieră este constituită din utilizatorii din activitatea de întreţinere, reparaţii şi construcţii feroviare din zona Regionalei Cluj şi a Regionalelor limitrofe şi din utilizatorii din reţeaua de întreţinere drumuri judeţene şi naţionale. Ca segment de piaţă, S.C. GRANDEMAR S.A. deţine o supremaţie aproape absolută în zona Transilvaniei, dar calitatea pietrei a făcut din societatea noastră un puternic concurent şi în zona Banatului şi Olteniei.

Clienţi puternici au fost şi sunt marile societăţi care execută reabilitări ale drumurilor naţionale în cadrul Programului de reabilitare a drumurilor naţionale din România, program lansat în anul 1991 de Guvernul României şi cofinanţat prin acorduri de împrumut încheiate cu instituţii financiare internaţionale: Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii. Obiectivul principal al acestor lucrări l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii în transporturi şi a condiţiilor de trafic, cu încadrarea în normele europene. Între anii 1993-2004, clienţi ai GRANDEMAR au fost marile companii de construcţii: Itinera Com. Edile, Consorzio Pontello Tirrena Scavi S.p.A., Consorzio Federici Astaldi Todini (Italia), Prodeftiki (Grecia), SCT Bucureşti, S.C. Contransimex (România), care au realizat reabilitări de drumuri în zona Transilvaniei, dar şi a Banatului şi Olteniei.

Anul 2006 a marcat un nou început pentru activitatea companiei noastre. Demararea efectivă a lucrărilor de construire a autostrăzii Braşov-Borş de către corporaţia americană Bechtel a însemnat pentru GRANDEMAR o perioadă de maximă dezvoltare. Poziţia societăţii noastre şi marea capacitate de producţie de care dispune vor face din GRANDEMAR principalul furnizor de agregate de carieră pentru cel puţin jumătate din lungimea autostrăzii.

Începând cu 2007, marile proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii regiunii de nord-vest a României: construcţia autostrăzii Transilvania, reabilitarea tronsonului de drum naţional Cluj-Bistriţa-Suceava, realizarea centurilor ocolitoare ale municipiului Cluj-Napoca, construcţia marilor centre comerciale şi de afaceri din Cluj, construcţia parcurilor industriale, reabilitarea sau chiar construcţia în întregime a străzilor din Cluj şi nu în ultimul rând modernizarea aeroportului Cluj-Napoca vor aduce societăţii Grandemar perioada de dezvoltare şi afirmare pe care a aşteptat-o de-a lungul atâtor ani.

Considerând prioritară reabilitarea sau construcţia de drumuri ca principal mijloc de atingere a obiectivelor economice pe care ţara noastră şi le-a asumat şi faptul că infrastructura românească este o prioritate pentru Europa, sperăm că în perioada următoare se vor aloca fonduri considerabile dezvoltării infrastructurii rutiere şi feroviare, România fiind la ora actuală o ţară al cărei grad de dezvoltare teritorială este sub nivelul minim acceptat de U.E.

Home Contact Sitemap English Language Magyar