Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Informare conformitate GDPR

Politica de confidentialitate *(denumita in continuare ‘Informare’) si Respectarea protectiei datelor cu caracter personal conform regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 *(denumit in continuare ‘Regulament’)

S.C. GRANDEMAR S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Judetul Cluj, Str. Tebei, Nr. 5, C.P. 3400, înregistrată la registrul Comerțului sub Nr. J12/365/1991, cod unic de înregistrare RO 200947, denumită în continuare OPERATOR sau GRANDEMAR, reprezentată legal de doamna Ionescu Carmen, în funcția de Director General.

GRANDEMAR, în calitate de administrator al acestui site *(denumit in continuare ‘Site’), anume www.grandemar.ro , va aduce la cunostinta urmatoarele :

Art. 1. INFORMATII COLECTATE:

Art. 1.1. Prin intermediul acestui site Operatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Date identificare reprezentant client / potențial beneficiar : Nume , Adresă E-mail;

b) Alte informații : ‘Mesaj’;

c) Date opționale : Firma, Adresa, Localitate, Web, Telefon.

Art. 2. SCOPUL ȘI MOMENTUL PRELUCRĂRII DATELOR:

Art. 2.1. Scopul prelucrării datelor menționate mai sus (Art. 1) este inițierea, stabilirea, menținerea sau reluarea relației comerciale între noi, ca Operator, și persoana juridică / fizică (ca potențial beneficiar) pe care o reprezentați prin intermediul comunicărilor comerciale realizate telefonic sau prin email.

Art. 2.2. Concret, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pentru a :

a) Cere informații necesare etapei pre-contractuale în vederea accesării serviciilor/produselor oferite de Operator;

b) Cere informații pentru reluarea relației sau menținerea relației comerciale;

c) Trimite oferte / informatii / documente personalizate realizate numai la cerere;

d) Îndeplinirea unor obligații legale, dacă acestea există, la cererea instituțiilor și autorităților competente, sau automat dacă legea prevede expres astfel de obligații;

Art. 2.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai după ce ați fost înștiințat în legătură cu drepturile de care beneficiați dar și grija noastră pentru protecția datelor cu caracter personal.

Art. 2.4. Momentul inițial al prelucrării datelor este la cel al completării oricarui formular din Site iar datele prelucrate sunt necesare pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus.

Art. 2.5. Prin ‘Prelucrare’, în acest caz, ne referim la : colectare, înregistrare, stocare, consultare, ștergere.

Art. 3. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII:

Art. 3.1. Conform Regulamentului 679 / 27 Aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal temeiul legal al prelucrarilor noastre este :

a) Art. 6 Lit. B din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art Art.1.1. conform scopurilor de la 2.2. Literele A, B si C din prezenta Informare;

b) Art. 6. Lit. C din Regulament pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la Art. 1.1. conform scopurilor de la Art. 2.2. Litera D din prezenta Informare;

Art. 4. DISEMINARE/DIVULGARE:

Art. 4.1. Datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră nu vor fi diseminate, divulgate prin transmitere, oferite, transferate, puse la dispoziție, comercializate, niciunei terțe persoane fără acordul dumneavoastră.

Art.4.2. Singurul mod în care datele cu caracter personal oferite vor fi împărtășite cu terțe entități, fără să vă fie cerut acordul, este în cazul îndeplinirii unor obligații legale; Acestea vor fi furnizate numai la cererea autorităților/instituțiilor competente și automat numai în cazul în care legea ne obligă expres în acest sens.

Art. 5. RESPONSABILITATEA TRANSMITERII INFORMATIILOR

Art. 5.1. În momentul completării oricărui formular din acest Site, furnizând astfel datele cu caracter personal de la Art. 1 din prezenta Informare, confirmați faptul ca aveti dreptul să acționați în calitate de reprezentant pentru potențialul beneficiar al serviciilor/produselor noastre sau, daca este cazul, sunteși chiar potentialul beneficiar.

Art. 5.2. Mai mult, confirmați faptul că aveți 16 ani împliniți în momentul completării și trimiterii oricărui formular. Dacă nu aveți 16 ani împliniți, atunci vă rugăm să întrebați părintele, tutorele sau curatorul, dacă această decizie, de a trimite informațiile din formular, este autorizată și de ei.

Art. 6. Alte drepturi si informatii privind prelucrarile de date cu caracter personal

Art. 6.1. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă de 24 luni de la data trimiterii ofertei / solicitării informațiilor/serviciilor noastre, perioadă ce va fi prelungită cu durata contractelor pe care le vom derula împreună cu dumneavoastră în calitate de beneficiar.

Art. 6.2. Aveți dreptul să aflați ce fel de date deținem despre dumneavoastră ca persoană vizată (dacă aveți această calitate), aveți dreptul să solicitați rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării (adică să vă opuneți prelucrării datelor în scopurile menționate, sau o parte dintre acestea), aveți dreptul la portabilitatea datelor deținute de noi.

Art. 6.3. Aveți dreptul de a depune o plangere în fața autorității de supraveghere dacă considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate.

Art. 6.4. Dacă nu sunteți de acord să furnizați aceste date, formularul de contact nu va fi trimis respectând astfel alegerea dumneavoastră în calitate de persoană vizată.

Art. 6.5. Nu există un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastra care să produca efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsură semnificativă. De fapt, nu există un proces decizional automat de prelucrare a datelor dumneavoastră.

Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă citind informațiile puse la dispoziție în această Informare și, dacă tot ați făcut-o, vă asigurăm că o respectăm cu strictețe.

Home Contact Sitemap English Language Magyar