Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociației Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Certificari


Licenţe de exploatare

SC Grandemar SA detine Licenţe de concesiune pentru exploatare incheiate cu Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale pentru toate carierele, aprobate prin Hotarire de guvern
Atestat

Prin Certificatul de Atestare Nr. 856/2010, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Bucureşti atestă că S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ are competenţa tehnică şi profesională de a executa următoarele lucrări:
- elaborarea documentaţiilor geologice şi tehnico-economice pentru resurse minerale - roci utile
- efectuarea lucrărilor de teren
- execuţia, conducerea şi coordonarea activităţii legate de exploatarea resurselor minerale - roci utile.
Certificări

SC Grandemar SA are implementat si certificat Sistemul de management al calitaţii, mediului si SSM conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR EN ISO 45001:2018.

Prin Certificatul ISO 9001 organismul de certificare a sistemelor de management OCSM - AFER atestă că S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015 pentru domeniile de activitate: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei (piatră pentru construcţii, nisip de concasare şi cribluri) - B 0811.

Prin Certificatul Seria SMM Nr. 088 organismul de certificare a sistemelor de management OCSM - AFER atestă că S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ are implementat şi menţine un sistem de management de mediu conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2015 pentru domeniile de activitate: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei (piatră pentru construcţii, nisip de concasare şi cribluri) - B 0811.

Prin Certificatul Seria SSO Nr. 064 organismul de certificare a sistemelor de management OCSM - AFER atestă că S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ are implementat şi menţine un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerinţelor documentului SR EN ISO 45001:2018 pentru domeniile de activitate: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei (piatră pentru construcţii, nisip de concasare şi cribluri) - B 0811.Oficiul de stat pentru inventii si marci a acordat SC Grandemar SA Certificatul de inregistrare a marcii nr, 123191/2012 pentru marca GRANDEMAR si Certificatul de inregistrare a marcii nr. 123192/2012 pentru marca


Rapoarte

Toate instalaţiile de concasare-sortare existente în carierele S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ posedă Rapoarte de inspecţie emise de Organismul de inspecţie ICECON INSPECT Bucureşti.
Autorizaţii

SC Grandemar SA detine Autorizaţii de mediu, Autorizaţii de gospodarire a Apelor, Autorizaţii pentru funcţionarea depozitului de explozivi si de detinere, preparare, transport si utilizare a materiilor explosive, Licenta pentru transportul rutier public de marfuri.

Autorizaţii de mediu

Autorizaţii ITM si MAI pentru a detine, prepara, transporta si utiliza materii explozive

Autorizaţii transport rutier

Autorizaţii AFER
Home Contact Sitemap English Language Magyar